Công thức bổ xương cá mập xanh có chữa được hẹp ống sống thắt lưng không?

2018-08-14 17:47 admin

Ba tôi bị hẹp ống sống thắt lương đã mấy năm rồi, nom ba khổ sở đến là thương cảm. Đợt rồi có người chỉ cho tôi cái công thức bổ xương cá mập xanh, không giờ dùng rồi lại có tác dụng. Mấy triệu chứng như đau cách hồi, đùi chân vô lực sau 2 liệu trình đã giảm đáng kể. Ba tôi giờ vẫn đang tiếp tục dùng, ai bị đau xương khớp gì có thể tham khảo sản phẩm này nhé.
TIÊU ĐỀ PHỔ BIẾN